BIO ACTIVE – Multivitamin

BIO ACTIVE – Multivitamin

BIO ACTIVE

15 ml | No. 108

СЪЧЕТАНИЕ НА ВИТАМИНИ A, C, E, АНТИОКСИДАНТ, ПОДМЛАДЯВА

Основа на серума – масло